Behandeling – Tandartspraktijk de Vries – Dronten

Behandeling

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheidbrochures op onze website en op http://allesoverhetgebit.nl/mondgezondheid/beugel.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en we maken gelijk een afspraak om de ingreep uit te kunnen voeren. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling.
Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Wij geven u de tijd om te overwegen of u de behandeling wilt laten uitvoeren. Op het moment dat u de voorgestelde behandeling wilt laten uitvoeren, tekent u het kostenformulier voor akkoord. Vervolgens maken we een afspraak om de afgesproken uitgebreide behandeling uit te voeren.

Indien er bijzondere behandelingen nodig zijn, hoeft u niet zelf op zoek naar een behandelaar te gaan. Wij zorgen voor een verwijzing naar de juiste hulpverlener.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.

Tandartspraktijk de Vries in Dronten

Tandartspraktijk de Vries is sinds 2004 gevestigd in Dronten. In onze praktijk staat uw aandacht voor uw gebit voorop. Daarom besteden we veel aandacht aan de kwaliteit van onze praktijk en ons team.

Neem contact met ons op